วันที่ 6-7 ก.ย. 59 จ.เชียงราย ร่วมกับสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัดอบรมความรู้เรื่องเพศให้กับเยาวชนตำบลโป่งงาม จำนวน 50 คน ณ วัดมงคลธรรมกายาราม อ.แม่สาย และเยาวชนตำบลเวียงนางคำ จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนป่าเหมือด อ.แม่สาย จ.เชียงราย