วันที่ 1-2 ก.ย. 59 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมคุยเรื่องเพศและแสดงละครสั้นเรื่อง “ข้อคิดจากการดูคลิปโป๊” โดยแกนนำนักเรียนเป็นผู้นำเสนอและถ่ายทอดเนื้อหา เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นตระหนักและเข้าใจเรื่องเพศและมีทักษะในการป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ มีนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน 905 คน ณ รร.สันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่