วันที่ 3-4 ก.ย. 59 จ.ลำปาง จัดอบรมการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกหลานวัยรุ่น ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองจากเทศบาลตำบลเกาะคา เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศและเรียนรู้เทคนิควิธีการในการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ สันกำแพง เลควิว รีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่