วันที่ 18-19 ส.ค. 59 จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนโรงเรียนโยธินบูรณะ เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ การใช้ถุงยางอนามัย แนะนำสถานพยาบาลที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น และให้แกนนำทดลองเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเพื่อนภายในโรงเรียน เพื่อนำความรู้ไปสื่อสารกับเพื่อนวัยเดียวกันและนักเรียนภายในโรงเรียนต่อไป โดยมีแกนนำเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี