thumbnail_pro-voice-ss3-final-ok-01

วิธีการลงทะเบียน Workshop ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Thaiteenpreg

กรณี สมัครพร้อมโอนเงิน

1. ผู้เข้าร่วมชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 200 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี “โครงการงานประชุมประจำปีเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 4” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 333-240086-9
2. เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ที่ลิ้ง  ลงทะเบียน workshop คลิกที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ให้ครบถ้วน ในหัวข้อประเภทในการสมัครให้เลือก “สมัครพร้อมโอนเงิน” พร้อมแนบไฟล์ใบเสร็จการโอนเงินในรูปแบบ jpg. (ไม่เกิน 3 Mb)
4. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
5. ในวันที่ 23 ก.ย. 59 ให้ผู้เข้าร่วมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแสดงเอกสารการโอนเงิน เพื่อยืนยันการลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนหน้างาน

กรณี สมัคร จ่ายเงินหน้างาน / สนใจเข้าร่วม

1. เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ที่ ลงทะเบียน workshop คลิกที่นี่  (ปิดรับสมัครแล้ว)
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ให้ครบถ้วน ในหัวข้อประเภทในการสมัครให้เลือก “สมัคร จ่ายเงินหน้างาน” หรือ “สนใจเข้าร่วม”
3. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
4. ในวันที่ 23 ก.ย. 59 ให้ผู้เข้าร่วมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมชำระเงินจำนวน 200 บาท ณ จุดรับลงทะเบียนหน้างาน

หมายเหตุ: 1.ระยะเวลาในการลงทะเบียน ตั้งแต่ วันนี้ – 21 ก.ย. 59

              2.Workshop จำกัดผู้เข้าร่วมเพียง 100 ท่านเท่านั้น ฉะนั้นทางผู้จัดจะให้สิทธิ์กับผู้เข้าร่วมที่มีการลงทะเบียนพร้อมโอนเงินก่อน