คลิปวิดีโองานแถลงข่าว พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : เด็กเยาวชน ได้ประโยชน์จริงหรือ? นำเสนอสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 59 พร้อมกับรับฟังผลสำรวจเสียงสะท้อนของเด็กเยาวชนเมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และเสียงของตัวแทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย อยากรู้ว่าเด็กและเยาวชนต้องการสิทธิประโยชน์ด้านใดมากที่สุด  ติดตามรับชมได้จากคลิปด้านล่าง