วันที่ 26 ส.ค. 59 จ.เชียงราย จัดอบรมแกนนำเยาวชนตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษา โดยมีตัวแทนแกนนำเยาวชนตำบลแม่ข้าวต้มเข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย