วันที่ 24 ส.ค. 59 จ.นครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งต่อวัยรุ่นเข้าสู่บริการที่เป็นมิตร” ระหว่างโรงพยาบาล โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณธิดารัตน์ เลี่ยวปรีชา พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลนครพนม ในการเป็นวิทยากรร่วมพูดคุยเพื่อเปิดมุมมองเรื่อง ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นและระบบบริการ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม