วันที่ 22 ส.ค. 59 อ.เชียงคาน จ.เลย ซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ได้ผ่านการประเมินและรับรองการเป็นอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ จากทีมประเมินและผู้แทนจากกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 70 คน ณ โรงพยาบาลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย