เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2559 โดย มีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับผู้แทนจาก 5 กระทรวงหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปด้านล่าง