กรมอนามัยของเทศมณฑลอิงแฮม ในรัฐมิชิแกน สหรัฐฯ ใช้ Instagram สำรวจความเห็นเรื่องถุงยางอนามัยจากวัยรุ่น

หลังจากพบสถิติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคหนองในมีอัตราเพิ่ม ขึ้นตลอดสิบปี ทางกรมฯ จึงมองหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะทำให้กลุ่มวัยรุ่นเห็นถึงปัญหาและหันมาใช้ถุงยางอนามัยกันมากขึ้น อธิบดีกรมอนามัย ลินดา วาลี จึงเลือกใช้สื่อโซเชียลมีเดียทั้ง Instagram และ Facebook เป็นช่องทางเพื่อถามความเห็นวัยรุ่นที่อายุระหว่าง 15 -24 ปี ให้ช่วยคิดว่าจะต้องทำอย่างไรวัยรุ่นถึงจะหันมาใช้ถุงยางอนามัย โดยอธิบดีกรมฯ กล่าวถึงแนวคิดนี้ว่ามาจากความต้องการรณรงค์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ที่ต้องการสื่อสารด้วยจริงๆ ทำให้ต้องคิดว่าวิธีการใดเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นหญิง วิธีการใดเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นชาย และวิธีการใดเข้าถึงกลุ่มพ่อแม่

ดังนั้น กรมอนามัยจึงซื้อโฆษณาบน Facebook และ Instagram เพื่อสำรวจความเห็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำงานด้วย สำหรับกลุ่มวัยรุ่น ทางกรมฯ    ได้ทำการสำรวจโดยตั้งคำถามว่าทำไมถึงใช้และไม่ใช้ถุงยางอนามัย รวมทั้งความเชื่อผิดๆ ที่พบได้ทั่วไปเกี่ยวกับถุงยางอนามัยและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีอะไรบ้าง ซึ่งช่องทางของการใช้สื่อโซเลียลมีเดียนี้ น่าสนใจตรงที่ว่ายิ่งคนอายุน้อยลงมากเท่าใด ก็ยิ่งใช้ Instagram กันมากขึ้น

“การสำรวจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อต้องการนำไปใช้รณรงค์เรื่องถุงยางอนามัย และเพื่อให้รู้ว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้คนไม่ใช้ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางด้านความรู้สึกมากกว่า และเมื่อรู้แล้ว เราจะนำประเด็นเหล่านี้มาชูให้เห็นถึงอุปสรรคของถุงยางอนามัยได้อย่างไรบ้าง ซึ่งในการสำรวจครั้งนี้มีคนตอบถามมาร้อยกว่าคน ที่น่าสนใจคือ คนส่วนใหญ่เลือกตอบคำถามผ่าน Instagram มากกว่า Facebook”

หลังจากนี้ กรมอนามัยวางแผนว่าจะนำความเห็นที่ได้จากการสำรวจมาออกแบบกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้วัยรุ่นใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น

แหล่งข้อมูลจาก : เว็บไซต์3c4teen