ร่วมเรียนรู้ในอีกหนึ่งแง่มุมของ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 กับรายการนารีกระจ่าง ทางไทยพีบีเอส ที่นำเสนอรายละเอียดของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ผ่านการพูดคุยกับนายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน ที่มาช่วยไขข้อข้องใจเรื่องเด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์สามารถเรียนต่อได้หรือไม่ และสิทธิที่วัยรุ่นพึงได้รับหากตั้งครรภ์ รับชมรายการได้จากคลิปด้านล่าง