วันที่ 18 ส.ค. 59 จ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อทบทวนการดำเนินโครงการที่ผ่านมาและร่วมวางแผนการจัดงานเวทีสะท้อนบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ก.ย. 59 นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมพญาแล 3 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ