คุณเอกกมล สำลีรัตน์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกสื่อรักวัยใส รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ พูดถึง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ว่าเหมือนเป็นกำไรที่ช่วยขับเคลื่อนการทำงานท้องวัยรุ่น