พบกับข้อมูล “สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2558” ที่จัดทำโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย อัตราการคลอดของหญิงวัยรุ่น, จำนวนการคลอดของหญิงเฉลี่ยต่อวัน, จำนวนและร้อยละของการคลอดซ้ำในวัยรุ่น, อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชน, ข้อมูลการทำแท้งในประเทศไทย ฯลฯ โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนทำงานเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่จะนำไปออกแบบหรือวางแผนการทำงานในพื้นที่ต่อไป มาดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้งานกันนะคะ

หมายเหตุ หากท่านไม่สามารถอ่านสไลด์ที่นำเสนอได้ รบกวนท่านคลิก “ดาวน์โหลดที่นี่” (ด้านล่างสไลด์)

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่