กลัวท้อง กังวลว่าจะติดเชื้อเอชไอวี ท้องไม่พร้อม ฯลฯ หลากหลายปัญหาที่วัยรุ่นเผชิญ ซึ่ง จ.เพชรบุรี ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่ต้องจัดให้มีบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นครอบคลุมบริการที่จำเป็นทุกด้านและเข้าถึงวัยรุ่นทุกกลุ่ม โดยถือเป็นหนึ่งในภารกิจของการทำงาน

ซึ่ง จ.เพชรบุรี ถือว่ามีความโดดเด่นในการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าว โดยจังหวัดมีสถานพยาบาลกระจายอยู่ในแต่ละอำเภอ เช่น อ.เมือง อ.ท่ายาง อ.เขาย้อย และ อ.ชะอำ อีกทั้งยังมีการส่งต่อบริการที่หลากหลายจากโรงเรียน ร้านขายยา facebook ฯลฯ ที่ช่วยให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยและเป็นมิตร รูปแบบการให้บริการจะเป็นอย่างไร ติดตามชมได้จากคลิปวีดีโอด้านล่าง

หมายเหตุ หากต้องการศึกษาดูงาน หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ประสานงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.เพชรบุรี ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ท้ายคลิปวีดีโอ