วันที่ 16–17 ส.ค. 59 จ.นครพนม จัดอบรมเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น รวมถึงพัฒนาระบบเครื่องมือวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น ให้แก่บุคลากรของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน  40 คน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม