วันที่18 – 19 ส.ค. 59 จ.ประจวบฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และสรุปผลงานครั้งที่ 2 พร้อมกับวางแผนการทำงานโครงการฯ ในช่วงปีที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการทำงานจากทั้ง 8 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.สามร้อยยอด อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน อ.ทับสะแก และ อ.กุยบุรี จำนวน 64 คน ณ โรงแรมเดอะกรีน บีช รีสอร์ท อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์