วันที่ 17 ส.ค. 59 จ.ประจวบฯ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและสรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 ส.ค. 59 โดยมีทีมผู้ประเมินภายในร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการลงพื้นที่ในแต่ละอำเภอ รวมถึงร่วมเตรียมเครื่องมือและกระบวนการสำหรับการจัดประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ