วันที่ 9 ส.ค. 59 จ.เชียงใหม่ จัดการแสดงละครสั้นเรื่องเพศเชิงบวก โดยแกนนำเยาวชนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโรงเรียนบ้านหนองไคร้ เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และให้ความสำคัญกับการชะลอการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียน โดยเน้นให้เยาวชนมองเรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไคร้ร่วมชม จำนวน 200 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่