Sexpert Family” คลิปนี้เป็นการแข่งขันเกมระหว่าง 2 ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยปู่ย่ากับหลานวัยรุ่น โดย 2 ช่วงของรายการประกอบด้วย ช่วง Sexpert เปิดใจ” ที่เป็นการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดการตัวเองเมื่อผิดหวังในความรัก และการจดทะเบียนสมรสของคนรักเพศเดียวกัน ส่วนในช่วง Sexpert เปิดกลเม็ด” พบเทคนิคการวางตัวเมื่อแอบชอบรุ่นพี่ และการให้คำปรึกษาเมื่อพบเห็นลูกหลานกำลังช่วยตัวเอง

โดยปู่ย่าและหลานที่มาร่วมแลกเปลี่ยนได้แก่ ครอบครัวน้องซานต้า (ด.ช. วสุธร พันธุ์พาณิชย์) และครอบครัวน้องแบม (ด.ญ. มัทวัน แช่จู) ครอบครัวไหนจะสามารถชนะการแข่งขัน ติดตามได้จากคลิปด้านล่าง