คลิปวีดีโอ “กว่าจะเป็น พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” จะทำให้ผู้ชมเข้าใจขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยคลิปวีดีโอนี้ถูกบันทึกจากการถ่ายทอดสดออนไลน์ ในงานประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ มุมมองใหม่ : อนามัยการเจริญพันธุ์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจและพลาดการถ่ายทอดสดในวันดังกล่าวสามารถติดตามชมได้จากในคลิปด้านล่าง