มาฟังเสียงของน้องณัฐวดี แป้นจันทร์ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม จ.พิจิตร ที่พูดถึง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้จะมีประโยชน์กับตัววัยรุ่นอย่างไร ไปฟังกันค่ะ