วันที่ 4 ส.ค. 59 จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “นักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ DJ TEEN” ให้กับแกนนำวัยรุ่น เพื่อให้พวกเขาสามารถถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านเสียงตามสายในโรงเรียน หรือวิทยุกระจายเสียงของชุมชน รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนที่เป็นวัยรุ่นด้วยกัน โดยมีน้องๆ ตัวแทนวัยรุ่นจากโรงเรียนในพื้นที่ อ.ด่านช้าง เข้าร่วมจำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี