วันที่ 3-4 ส.ค. 59 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำปาง เข้าร่วมการประชุม OSCC โดยพูดคุยในหัวข้อการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และในกรณีที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ ซึ่งทางโครงการฯ จะนำแนวคิดในการประชุมครั้งนี้มาหารือในคณะทำงานเพื่อหาทางช่วยเหลือวัยรุ่นอย่างจริงจังต่อไปโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 65 คน ณ โรงแรมรีเจนท์ลอจ์ด อ.เมือง จ.ลำปาง