“เชื่อมงาน แชร์ภารกิจ” การทำงานร่วมกันระหว่างภาควิชาพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok for Teen หรือ B4T) ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การเชื่อมงานระหว่างสององค์กรจะเป็นอย่างไร รับชมได้จากคลิปวีดีโอนี้ค่ะ