มาฟังเสียงของคนทำงานในแวดวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกันค่ะ โดยคลิปนี้จะเป็นเสียงจาก คุณน้ำทิพย์ พุทธิเลิศ โรงพยาบาลละแม จ.ชุมพร