“Sexpert Family” รายการเกมโชว์ที่สร้างพื้นที่ให้กับผู้พ่อแม่ปกครองในการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว โดยคลิปนี้มีเนื้อหาของแต่ละช่วงที่น่าสนใจดังนี้ ช่วง “Sexpert เปิดใจ” เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการแต่งกายของวัยรุ่นหญิง และการอยู่ก่อนแต่ง ในช่วง “Sexpert เปิดกลเม็ด” พบกับเทคนิคในการสื่อสารเมื่อลูกอกหัก ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองควรทำอย่างไร และการสอนให้ลูกเรียนรู้ในกรณีที่พบคลิปหลุดของเพื่อนในโรงเรียน โดยสอนให้คิดถึงผลดีหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น

โดยครอบครัวที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประกอบด้วย ครอบครัวของน้องสตางค์ (ด.ช.หริวัฒน์ ง้าวสุพรรณวงศ์) และครอบครัวของน้องพักพิง (ด.ญ. สิริธร เสือกลั่น) ครอบครัวใดจะเป็นฝ่ายชนะการแข่งขันในเกมนี้ ติดตามชมได้จากคลิปด้านล่าง