infoteenmomพบกับ…อัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย อายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงในช่วงอายุเดียวกัน 1000 คน ไปดูกันว่าตั้งแต่ปี 2554 – 2557 อัตราการคลอดบุตรของเราอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่

ดาวน์โหลด ได้ที่นี่