เมืองเดนมาร์ก รัฐเซาท์แคโรไลนา เมืองเล็ก ๆ ที่มีประชากรประมาณ 3,500 คน เคยเป็นเมืองที่มีอัตราการตั้งครรภ์วัยรุ่นสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ แต่ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ชุมชนชนบทซึ่งมีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่แห่งนี้ กลับประสบความสำเร็จในการลดอัตราการตั้งครรภ์วัยรุ่นลงได้มากถึงสองในสาม

เมืองเดนมาร์กทำอะไรที่ใช้ได้ผลหรือ ก็ใช้ยุทธศาสตร์สามัญสำนึกแบบพื้น ๆ เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมีเครื่องมือที่จำเป็นในการมีสัมพันธภาพทางเพศที่ดีต่อสุขภาพ ดังนี้

1.สอนเพศศึกษารอบด้านให้แก่เด็ก ๆ

เด็กจำเป็นต้องได้รับการสอนเรื่องสุขภาวะทางเพศ เพื่อให้สามารถเลือกทางเดินเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ดีต่อสุขภาพ ของตนเองได้ นักเรียนทุกคนในเมืองเดนมาร์กจึงได้เรียนเพศศึกษารอบด้าน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นอกจากเรียนในชั้นแล้ว นักเรียนยังสามารถขอคำปรึกษารายบุคคลได้อีกด้วย ส่วนหลักสูตรนั้นครอบคลุมทั้งเรื่องความนับถือตนเอง การกำหนดขอบเขตทางเพศ และการใช้วิธีคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ตั้งเป้าหมายในการส่งสารถึงวัยรุ่นชายด้วย ไม่ใช่เน้นผู้หญิงฝ่ายเดียว

มิเชล นิมมอนส์ หัวหน้าแผนงานเพศศึกษารอบด้าน เปิดเผยกับเอ็นพีอาร์ ว่าเพราะเมืองเดนมาร์กตระหนักว่าการตั้งครรภ์วัยรุ่นไม่ใช่ปัญหาของวัยรุ่นหญิงฝ่ายเดียว ซึ่งตรงข้ามกับแคมเปญป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นในสหรัฐอเมริกาหลายโครงการที่โทษเด็กสาวว่า ทำตัวไม่ดี และไม่มองว่าเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของเด็กผู้ชายด้วย “เรามีช่วงเวลาให้หนุ่ม ๆ สาว ๆ ได้นั่งพูดคุยเรียนรู้ด้วยกัน เพราะเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องได้สนทนาเรื่องนี้” มิเชล นิมมอนส์กล่าว

3.ให้ชุมชนทั้งหมดมีส่วนร่วม

แผนงานของ เมืองเดนมาร์กมีทั้งโครงการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานและใช้ชุมชนเป็นฐาน นอกจากส่งเสริมให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนวิชาเพศศึกษาแล้ว มิเชล นิมมอนส์ยังเป็นภาคีกับร้านต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น ร้านเสริมความงาม ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ ร้านตัดผม และโบสถ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย จึงทำให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการคุมกำเนิดและการตั้งท้องอยู่ทั่วเมือง “เราพยายามทำให้ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ โรงเรียน ร้านค้า ผู้ปกครอง…เพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ส่งสารเดียวกันไปยังเด็ก ๆ” มิเชล นิมมอนส์อธิบายไว้ในบล็อกถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานของตนเอง บนเว็บไซต์ของกระทรวงการบริการด้านสุขภาพและชีวิตแห่งสหรัฐอเมริกา

4.จัดเตรียมถุงยางอนามัยไว้ให้บริการอย่างทั่วถึง

เนื่องจากโรงเรียนรัฐบาลในรัฐเซาท์แคโรไลนาไม่สามารถแจกจ่ายถุงยางอนามัยได้ ชุมชนเมืองเดนมาร์กจึงหาวิธีอื่นเพื่อให้อุปกรณ์การคุมกำเนิดแก่วัยรุ่นอย่างทั่วถึง ร้านค้าในชุมชนจะมีชามใส่ถุงยางอนามัยไว้คอยแจกฟรี ร้านตัดผมก็จะแจกถุงยางอนามัยให้ แก่ลูกค้าหนุ่ม ๆ โดยบอกว่าจะต้องใช้เพื่อป้องกันการมีลูกกับโรคเอดส์ นโยบายนี้ได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สถาบันกุมารเวชแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกลุ่มแพทย์ด้านเด็กและวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศที่ประกาศ สนับสนุนและผลักดันให้มีการจัดเตรียมถุงยางอนามัยไว้ให้บริการแก่วัยรุ่นอย่างทั่วถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้

5.กระตุ้นให้เกิดการให้คำปรึกษา

วัยรุ่นที่มีอายุมากหน่อยในเมืองเดนมาร์กจะได้รับการส่งเสริมให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของรุ่นน้อง ๆ เพราะยังมีผู้ใหญ่บางคนในชุมชนรู้สึกไม่สบายใจถ้าต้องพูดคุยสั่งสอนเรื่องเพศที่บ้านกับลูก ๆ นักเรียนจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันในการสนทนากลุ่มย่อยที่มีคนไม่เยอะนัก เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเกี่ยวกับเพศวิถีของวัยรุ่นและการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อสุขภาพ ส่วนบางคนจะผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเพื่อทำหน้าที่เป็นเพื่อนผู้ให้ความรู้ การได้รับฟังสารเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยผ่านปากของคนวัยเดียวกัน มักส่งผลได้ดีกว่าการฟังจากปากผู้ใหญ่เสมอ

 

แปลจาก 5 Simple Strategies To Reduce Teen Pregnancies That Worked In This Rural South Carolina Town

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.3c4teen.org