วันที่ 7 ก.ค. 59 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กรุงเทพฯในวัยรุ่น จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รู้จักแหล่งส่งต่อและสถานบริการที่เป็นมิตร รวมถึงความรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์ แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชดำเนิน ภายในบูธประกอบด้วย กิจกรรมประเมินความเสี่ยงและมีบริการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีฟรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ