หากคุณรู้จักวัยรุ่น อายุ 10-25 ปี !

มาร่วมกันเชิญชวนให้วัยรุ่นแสดงความเห็น เพื่อเรียกร้องมาตรการขับเคลื่อนกฎหมายท้องวัยรุ่นให้เป็นจริง (ปิดรับเสียงวัยรุ่น 10 สิงหาคม 2559) เสียงวัยรุ่นทั่วประเทศ จะถูกนำเสนอคณะกรรมการแก้ไขท้องวัยรุ่น และจะจัดแถลงข่าวในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2559

ทำความรู้จัก พรบ.ฉบับนี้คลิก Infographic พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

โดยมีช่องทางให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้วัยรุ่นสามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. แนะนำให้วัยรุ่นเข้าไปแสดงความคิดเห็นออนไลน์ผ่านช่องทาง (คลิกที่นี่) หรือ
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น (ดาวน์โหลดคลิกที่นี่) ให้วัยรุ่นเขียนลงในเอกสารดังกล่าว และส่งเอกสารกลับมาที่

ศรินทร์ทิพย์ จานศิลา
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566 โทรศัพท์มือถือ 08-4674-2772 E-mail: sarintip.tan@gmail.com
คุณเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้เสียงของวัยรุ่นมีความหมาย