วันที่ 11 – 12 ก.ค. 59 จ.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “เปิดห้องเรียนพ่อแม่คุยกับลูกเรื่องเพศ” รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศ และพัฒนาทักษะให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น รวมทั้งส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าใจในเรื่องสุขภาวะทางเพศ และตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเพื่อชะลอการมีเพศสัมพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ บ้านสวนอ่าวไข่ รีสอร์ท แหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง จ.ระยอง