วันที่ 8–10 ก.ค. 59 จ.ลำพูน จัดอบรมสร้างทีม “แกนนำเยาวชน เครือข่ายกล้าดี” เพื่อเพิ่มทักษะให้กับแกนนำเยาวชน ในการเป็นผู้นำกระบวนการ สร้างความมั่นใจในการชวนเพื่อนคุยเรื่องเพศ และสามารถจัดกิจกรรมในการสื่อสารเรื่องเพศ เพื่อขยายผลต่อให้กับเพื่อนที่เป็นเยาวชนด้วยกัน โดยมีแกนนำเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คน ณ วัดแม่สารป่าขาม อ.เมือง จ.ลำพูน