วันที่ 9-10 ก.ค. 59 จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองและบุตรหลานที่เป็นวัยรุ่นเข้าร่วมจำนวน 34 คน ณ บานเย็น วิลล่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่