วันที่ 9-10 ก.ค. 59 จ.ฉะเชิงเทรา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นในชุมชนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษา ภายใต้แนวคิด “ค่ายต่างวัย แต่เข้าใจตรงกัน ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ บ้านนายถึก โฮมสเตย์  ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา