วันที่ 29 มิ.ย. 59 จ.ลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน โดยเปิดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการทำงานเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ ซึ่งภายในงานมีการจัดพื้นที่ ”ตลาดนัดวิชาการ” การแสดงละครสะท้อนปัญหาของกลุ่มแกนนำเยาวชน  “เยาวชนทำได้ ถ้าผู้ใหญ่เชื่อมั่น” โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน