วันที่ 22-24 มิ.ย. 59 จ.มหาสารคาม จัดอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพคนทำงานเรื่องการออกแบบกิจกรรมสำหรับเยาวชนในพื้นที่ โดยมีแนวคิด “เด็กสร้าง ผู้ใหญ่หนุน” เพื่อให้คนทำงานได้มีส่วนร่วมวิเคราะห์และออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ที่ตรงตามความต้องการของเยาวชน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จ.หนองคาย