วันที่ 14-15 มิ.ย. 59 จ.ลำพูน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน เพื่อปรับมุมมองต่อการสื่อสารเรื่องเพศ ให้ความรู้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงการเสริมทักษะการทำงาน โดยแกนนำเยาวชนได้จัดทำแผนการรณรงค์ต่อในพื้นที่ และร่วมกันผลิตสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการชวนพูดคุยและสื่อสารกับเพื่อน ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน