“ยาฝังคุมกำเนิด” อุปกรณ์คุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวรที่ช่วยลดอัตราการตั้งครรภ์ และการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น โดยวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่อยู่ในภาวะหลังคลอด หรือแท้ง หรือต้องการคุมกำเนิด สามารถเข้ารับบริการได้ฟรี!! ในทุกสิทธิสุขภาพ ไปลองฟังเสียงของวัยรุ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้กันค่ะ ว่าพวกเขามีความเห็นเกี่ยวกับยาฝังคุมกำเนิดกันอย่างไร