พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ที่เป็นการทำงานแบบบูรณาการของกระทรวงทั้ง 5 ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีประโยชน์กับตัววัยรุ่นอย่างไร ลองอ่านข้อมูลง่าย ๆ ได้จากที่นี่ค่ะ

ดาวน์โหลด ได้ที่นี่

[pdf-embedder url=”http://www.thaiteenpreg.com/wp-content/uploads/2016/06/policy-preg.pdf”]