วันที่ 17 มิ.ย.59 จ.ลำปาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) รุ่นที่ 2 ในเรื่องจิตวิทยาวัยรุ่น และเทคนิคการให้การปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศูนย์บริการของ รพสต. ให้เป็นจุดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน ณ โรงแรมรีเจนท์ลอดจ์ อ.เมือง จ.ลำปาง