วันที่ 13 -14 มิ.ย. 59 จ.ขอนแก่น คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.หนองเรือ ร่วมกับ รร.บ้านโนนทอง จัดกิจกรรม “ค่ายครอบครัวอบอุ่น” เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศและเพิ่มทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ในครอบครัว ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและวัยรุ่นจำนวน 68 คน ณ รร.บ้านโนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น