วันที่ 13 มิ.ย. 59 จ.ขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการในรูปแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย และรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนวัยรุ่นจาก รร.กัลยาณวัตร เรื่องบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ณ ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น