วันที่13 มิ.ย. 59 จ.ลำปาง จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมตามบูธต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและแนะนำแหล่งบริการให้ความช่วยเหลือ โดยมีน้อง ๆ เยาวชนจากโรงเรียนบ้านอ้อน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน ณ โรงเรียนบ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง