เชิญชวน!! เยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “หน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่”  ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 08.00 – 12.00  น. ณ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลศิริราช อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเล่นเกมตามบูธต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและแนะนำแหล่งบริการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่