อ.เสิงสาง หนึ่งในอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ของ จ.นครราชสีมา สร้างความมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการทำงานด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในเยาวชน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีนโยบายที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง อยากรู้ว่า อ.เสิงสาง มีกลไกการทำงานในเรื่องดังกล่าวอย่างไร คลิกชมได้จากวีดีโอด้านล่างค่ะ