วันที่ 10-11 มิ.ย. 59 จ.ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายละครหุ่นมือ เพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4 และ 5 เข้าร่วมจำนวน 41 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.เสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง