วันที่ 8 มิ.ย. 59 จ.ลำปาง จัดประชุมคณะทำงานอนามัยการเจริญพันธุ์ อ.เกาะคา ของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อวางแผนการดำเนินงานใน 3 เดือนข้างหน้า โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง