วันที่ 4-5 มิ.ย 59 จ.มหาสารคาม จัดประชุม workshop ครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเพิ่มทักษะด้านกระบวนการสอนเพศวิถีศึกษาภายในโรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม